AllTest.co.il - אתר המבחנים של ישראל

מבחני מחוננים

במערכת החינוך שלנו, אשר רבות התלונות כלפיה, נעשים מאמצים רבים לאתר את התלמידים בעלי היכולות יוצאות הדופן והפוטנציאל הגבוה במיוחד, על מנת לנסות ולתת להם את ההזדמנות למצות אותו ולהתקדם על פי יכולותיהם מבלי להיות תלויים בקצב ההתקדמות של הכיתה.

אחת הדרכים לאיתור אותם תלמידים ובעקבותיה להפנייתם למסגרות המתאימות היא המבחנים לאיתור תלמידים מחוננים, מבחנים ככל- ארציים שעורך משרד החינוך מדי שנה.

מהי הבחינה?

הבחינה לאיתור תלמידים מחוננים נערכת מדי שנה בכל בתי הספר היסודיים, לתלמידי כיתה ב' או ג', בהתאם לשכבה בה מתחילה תכנית המחוננים בעירייה או במועצה המקומית אליה שייך בית הספר.

מבנה הבחינה ומרכיביה

הבחינה מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון נבחנים כל התלמידים (מלבד אלו שהוריהם לא מעוניינים כי ישתתפו, נרחיב על כך בהמשך), והוא נקרא שלב הסינון. בפרק זה השאלות הן שאלות הבנת הנקרא וחשבון, והמבחנים עצמם נבדקים על ידי בית הספר.

אחרי הבדיקה, בוחר צוות בית הספר 15% מכלל הנבחנים שהשיגו את התוצאות הגבוהות ביותר. הם ורק הם ייגשו לחלק השני של המבחן, שלב האיתור, בו התלמידים צריכים לענות על שאלות רב ברירה פסיכומטריות בתחומים מילוליים, כמותיים וצורניים.

דרכי הרשמה

למבחני איתור המחוננים אין צורך להירשם. משרד החינוך מודיע לבתי הספר על תאריך הבחינה ובתי הספר מעבירים את ההודעה להורים. אם ישנם הורים שלא מעוניינים להעמיד את ילדיהם בלחץ ובאתגר של המבחן הם יכולים להחליט לוותר. עמדת משרד החינוך הי כי המבחן הוא ברמה גבוהה במכוון, על מנת ליצור את הסינון, וכי אם הורה לא רוצה להעמיד את ילדו בפני אכזבה אפשרית, הויתור מקובל בהחלט.

הכנה לבחינה

אין צורך להתכונן לבחינה, המטרה העומדת מאחוריה הוא לא לבדוק ידע מסוים אלא לבדוק את היכולות הטבעיות של הילדים. הכנה למבחן עלולה להעמיד את הילד בפני לחץ גדול, וליצור מצב לא הוגן בו הוא נכנס לתכנית שלא בהכרח מתאימה לו, רק בגלל תרגול מאסיבי שהעניק לו יתרון זמני.

ציוני הבחינה

הציונים הם יחסיים, עבור כל אזור של בחינה ביחס לנבחנים של אותו המועד. אחרי שנבדקו מבחני השלב השני, עבור התלמידים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר יישלח מכתב להורים המבשר כי הם זכאים להשתתף בתכנית המחוננים באותו האזור. ציון הבחינה לא נמסר.

בחינה בתנאים מותאמים

משרד החינוך מאפשר עריכה של בחינות בתנאים מותאמים עבור תלמידים שעונים על הקריטריונים הבאים:

  • לקויי למידה
  • בעלי הפרעות קשב וריכוז
  • בעלי בעיות בריאותיות או לקויות פיזיות
  • עולים חדשים
  • תלמידים השייכים לעדה האתיופית
  • תושבים חוזרים
  • תלמידים שבשנים הקודמות למדו במסגרת חינוכית כלשהי תחת שפה שאינה עברית

עבור תלמידים העונים על אחד או יותר מקריטריונים אלו, יאפשר משרד החינוך לקיים את הבחינה תחת הקלות או התאמות מיוחדות. כדאי לברר בבית הספר, עם הגיעו של התלמיד לכיתה ב', מתי נערכים המבחנים באזורכם ועד מתי יש להגיש את הבקשה לבחינה בתנאים מותאמים או מיוחדים.


ערוץ ווידאו
פורטל לימודים